V-spetshållare

 • Maintenance (PerioControl/VS)/V10-S – variosurg
  • MODELL:V10-S
  • BESTÄLLNINGSKOD:Z305117

  Inkluderar nyckel för byte av E-spets / Plastspets ingår inte

Underhåll (V-spets)

Spetsar

 • Maintenance (PerioControl/VS)/V-P10 – variosurg
  • MODELL:V-P10
  • BESTÄLLNINGSKOD:Y900184

  3-pack / V10-S-hållare ingår inte

 • Maintenance (PerioControl/VS)/V-P11R – variosurg
  • MODELL:V-P11R
  • BESTÄLLNINGSKOD:Y1002165

  Högerböjd typ* / 3-pack / V10-S-hållare ingår inte
  *Riktningen för spetsen böj definieras av spetsen sedd framifrån.
  *V-P11R, V-P11L, V-P12 kan endast användas för VarioSurg3.

 • Maintenance (PerioControl/VS)/V-P11L – variosurg
  • MODELL:V-P11L
  • BESTÄLLNINGSKOD:Y1002166

  Vänsterböjd typ* / 3-pack / V10-S-hållare ingår inte
  *Riktningen för spetsen böj definieras av spetsen sedd framifrån.
  *V-P11R, V-P11L, V-P12 kan endast användas för VarioSurg3.

 • Maintenance (PerioControl/VS)/V-P12 – variosurg
  • MODELL:V-P12
  • BESTÄLLNINGSKOD:Y1002167

  3-pack / V10-S-hållare ingår inte
  *V-P11R, V-P11L, V-P12 kan endast användas för VarioSurg3.