Welcome to NSK Nordic website. Please choose the language you would like to.

Användarhandböckerna på denna webbsida är de senaste versionerna som finns tillgängliga vid denna tidpunkt. Alla handböcker är föremål för ändringar utan föregående meddelande. För att kontrollera att du alltid har den mest aktuella handboken, kontrollera denna webbplats regelbundet för uppdateringar.

Close

Åtgärda en blockering i insatsens vattenspraymunstycke

Åtgärda en blockering i insatsens vattenspraymunstycke

1.

2.

Ta ut rengöringsstiftet på borstens baksida och stick in den rakt in i vattenspraymunstycket.
* Vattenhålet kan skadas om stiftet inte sätts in rakt och om det tvingas in med kraft. Skadan kan leda till att vatten inte sprejas i korrekta vinklar. Använd NSK:s rengöringsstift för munstycke som finns på borsten. Användning av en annan typ av rengöringsstift kan leda till en felaktig inriktning av vattenstrålen.

3.

4.

Blås luft från handstyckets tandborrsida med hjälp av en spruta.

5.

När insatsen sätts tillbaka i handstyckets huvud, kontrollera att O-ringen sätts tillbaka korrekt. Om igensättningen finns i turbinen eller kopplingsleden, kontakta din NSK-återförsäljare för reparation.

Om det verkar som vattentillförseln är otillräcklig vid installation av NSK:s luftturbin.

NSK:s luftturbiner är utformade för att spraya vatten genom att blanda både vatten och luft för tandskärvor. Om trycket för luften för tandskärvor är betydligt högre vattentrycket, kan vattentillförseln minska på grund av tryckskillnaden. Justera i sådant fall trycket för luften för tandskärvor. NSK rekommenderar att du använder NSK:s multimätare för att göra korrekta och noggranna justeringar.