Welcome to NSK Nordic website. Please choose the language you would like to.

Användarhandböckerna på denna webbsida är de senaste versionerna som finns tillgängliga vid denna tidpunkt. Alla handböcker är föremål för ändringar utan föregående meddelande. För att kontrollera att du alltid har den mest aktuella handboken, kontrollera denna webbplats regelbundet för uppdateringar.

Close

Förhindra att borren lossnar

Förhindra att borren lossnar

Förhindra att tandborren lossnar

Om du något av följande fenomen upplevs, beror detta oftast på smuts eller förslitning av chucken.

Det beror oftast på smuts inuti chucken på grund av bristande underhåll. För att minimera slitaget på chuckar, läs följande punkter.

1. Välja tandborr

2. Fästa en tandborr

3. Vid användning