Welcome to NSK Nordic website. Please choose the language you would like to.

Användarhandböckerna på denna webbsida är de senaste versionerna som finns tillgängliga vid denna tidpunkt. Alla handböcker är föremål för ändringar utan föregående meddelande. För att kontrollera att du alltid har den mest aktuella handboken, kontrollera denna webbplats regelbundet för uppdateringar.

Close

Instruktioner för smörjning

Instruktioner för smörjning

Smörjer du separata delar?

Det är inte tillräckligt att endast smörja luft- och vattenkretsen, smörj även huvudet och chucken. Nedmontera handtaget när du har möjlighet och smörj del för del. Det är mycket viktigt att noggrant rengöra och smörja arbetsstycken som används för polering, eftersom som polerpasta har en tendens att tränga in i huvuddelen.

Smörjer du separata delar?

Om du ansluter ett rakt eller kontravinklat handstycke till mikromotorn strax efter att det har smorts och placerar det på handstyckets hållare, kan det hända att mikromotorn fungerar felaktig eftersom oljerester kan tränga in i mikromotorerna. Kom ihåg att tömma ut överskottsoljan genom att placera de smorda handstyckena rakt uppåt på NSK:s multistativ en stund eller genom att använda blåsfunktionen Care3 Plus. Anslut sedan till mikromotorn och kör i cirka 30 sekunder. Om det fortsätter att komma ut olja från handstyckets främre ände, torka av det försiktigt och låt den gå tills du ser att ingen olja längre kommer ut. Olja på tandytan kan hämma korrekta behandlingseffekter vid tandrengöring eller fyllningsprocedurer.